خطاب به آگاهی و اراده عمومی

جلو این امام جمعه‌ها بایستیم

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۳۴۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

دو تن از امامان جمعه قصد دارند فضای اجتماعی را برای زنان ناامن کنند! آنها فتوای شفاهی داده‌اند که با ارعاب و ایجاد جوّ وحشت باید جلو «کشف حجاب» را گرفت. امامان جمعه نماینده‌ی مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند. از این واضح‌تر نمی‌توان زن‌ستیزی و تروریسم رسمیِ حاکمان علیه شهروندانِ زن را به نمایش گذاشت.

قبل از این فرمایشاتِ فاشیستی نیز سیاستِ ترور و ارعاب  همواره توسط گشت ارشاد و ستادهای امر به معروف درخیابانها و اماکن به اجرا گذاشته می‌شد. زن‌ستیزی روالِ چهل‌ساله‌ی جمهوری اسلامی بوده‌است. اما وقاحت اکنون به جایی رسیده که از تریبون‌های رسمی تبلیغِ خشونت علیه زنان می‌نمایند و جانورانِ اسیدپاش و خشکه‌مقدسانِ کف‌به‌دهان را تشویق می‌کنند تا زنان را در کوچه و خیابان هدف قرار دهند.

این دو آخوند تروریست، یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان و ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد، در سخنان اخیر خود خطاب به نیروهای انتظامی و امنیتی به بهانه‌ی اخلاق و عفت عمومی، صراحتاً و بدون ابهام خواستار ناامن کردن زندگی زنان در فضای اجتماعی شده‌اند.

ما از مردم ایران، به ویژه مردان، می‌خواهیم که در برابر این گفته‌ها بی‌تفاوت نمانند. ما می‌خواهیم که آنها مدافع امنیت و آسایش زنان کشورمان باشند. باید در مقابل این گرازهای زن‌ستیز مقاومت کرد. سکوت و بی‌تفاوتیِ ما به آنها جرئت می‌دهد. بیایید همه با هم جلو این امام‌جمعه‌ها و آتش‌به‌اختیارها بایستیم. بیایید به اتفاقِ یکدیگر نگذاریم آنها کوچه و خیابان را برای زنان ناامن کنند.

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

04-10-2020 20:54:52

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

08-10-2020 10:11:04

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

05-10-2020 03:31:22

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

04-10-2020 23:18:46

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 275 حامی
  • 73 در انتظار تأیید