علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

مخالفت به معنی محاربه نیست

نویسنده: H.n
دیدن همه امضاها
۲۶۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

«محاربه» اتهامی است که با آن جوانان را به قتل‌گاه  و پای تیر اعدام می‌فرستند. از ابتدای روی کار آمدن‌، با مفاهیم و اصطلاحات مذهبی و فقهی، هر نوع مخالفتِ سیاسی را تعبیر به جنگ با دین و خدا و پیغمبر کرده‌اند، یا همان «محاربه با خدا و رسول» و «فساد فی‌الارض» که در فقه اسلامی مجازات مرگ دارد و مجرم «مهدورالدم» به حساب می‌آید.

ما شهروندان ناراضی هستیم، شهروندان مخالف با سیاست‌های نظام هستیم، شهروندان صاحبِ حقوق برای انتقاد و حتا عزل رهبران هستیم، ما «محارب» و «مفسد» نیستیم!

مخالفتِ سیاسی جرم نیست، این مخالفت به معنی «محاربه» و «مفسده» نیست. این عنوان‌ها فقط برای تحریک احساسات دینی و حذف مخالفان سیاسی به کار می‌رود و هدف آنها تحکیم حاکمیت و جلوگیری از هرگونه رفتار انتقادی و مخالفتِ مشروع سیاسی است. ما می‌خواهیم این مفاهیمِ فقهی مربوط به ایمان و کفر مورد سؤاستفاده‌ی سیاسی حاکمان واقع نشوند. این مفاهیم باید از قوانین کیفری حذف شوند.

به روز شده‌ها

۲ هفته قبل

06-10-2020 18:18:03

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

09-10-2020 15:53:36

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ هفته قبل

07-10-2020 09:20:18

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ هفته قبل

06-10-2020 23:51:56

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 246 حامی
  • 22 در انتظار تأیید