سارمان ملل و قوه قضائیه

اعدام بس است

نویسنده: آرین پورسعید
دیدن همه امضاها
۱٬۰۰۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

رژیم خونخوار جمهوری اسلامی در طی دوران حاکمیتش بر ایران با اعدام و سرکوب، سعی درخاموش کردن صدای مخالفان داشته و دارد.
حکم صادرشده برای روح اله زم خبرنگارمستقل، حکمی دور از انسانیت و کاملا وحشیانه است.

ما امضاکنندکان این دادخواست قویا خواستار لغو این حکم ظالمانه هستیم.

به روز رسانی ـ ۲۲ آذر ۱۳۹۹، با کمال تأسف حکم به اجرا گذاشته شد.

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

07-12-2020 20:37:19

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

09-12-2020 09:05:13

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

04-10-2020 16:23:22

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

01-10-2020 09:58:58

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

30-09-2020 23:08:29

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 831 حامی
  • 170 در انتظار تأیید