ارگان های حقوق بشری بین المللی

امیرحسین مرادی را آزاد کنید 

نویسنده: مینا مهاجر 
دیدن همه امضاها
۴۴۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده
.پدر امیرحسین مرادی خودکشی کرد

امیرحسین مرادی هنوز در زندان و در خطر اعدام است.

.ما امضا کنندگان این دادخواست به صورت جدی از مراجع بین المللی می خواهیم که فشار بر ایران را افزایش دهند
.همچنین از قوه قضاییه ایران می خواهیم که امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی را آزاد کند

به روز شده‌ها

۲ ماه قبل

28-09-2020 19:00:11

دادخواست چاپ شد

۲ ماه قبل

29-09-2020 23:20:25

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

28-09-2020 23:49:06

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

28-09-2020 21:45:46

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 362 حامی
  • 86 در انتظار تأیید