ارگان های حقوق بشری بین المللی

خواهان توقف برگزاری دادگاه های ناعادلانه هستیم

نویسنده: به نمایندگی از نوید افکاری
دیدن همه امضاها
۲۶۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

چرا نوید افکاری پنهانی اعدام شد؟ چرا معترضان ابان ماه را که حتا هیچ گونه اسلحه ایی نداشتند زندانی کردند و حکم آنها را صادر کردند؟
ما امضا کنندگان این دادخواست خواهان توقف برگزاری دادگاه های ناعادلانه هستیم

به روز شده‌ها

۲ ماه قبل

27-09-2020 21:05:16

دادخواست چاپ شد

۲ ماه قبل

01-10-2020 03:43:20

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

28-09-2020 08:42:09

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

27-09-2020 23:03:28

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 244 حامی
  • 21 در انتظار تأیید