سازمان ملل متحد

ای هم وطن به فکر کودکان کارتن خواب باش

نویسنده: شهرزاد
دیدن همه امضاها
۲۶۲ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در مقابل جمهوری دزد وجنایت کار سکوت نکنیم تا کشور را کامل نبخشیدند به خود بیاییم. هر بی حرکتی یعنی پوچی ومرگ بهتر بگویم مسخ شده.
بپا خیزید. ای هم وطن نترس. به فکر کودکان کارتن خواب باش که مورد  تجاوز جنسی وجانی قرار میگیرند. روزها گرسنه وتشنه سر بر زمین سخت میگدارند.
هموطن برخیز!
ای ایرانی فرزندت وطننت در شرف نابودی است. بپا خیزید ای هم وطن. وطن در خطر است.

به روز شده‌ها

۲ هفته قبل

14-09-2020 18:31:58

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

17-09-2020 01:54:53

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ هفته قبل

16-09-2020 22:14:15

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 235 حامی
  • 27 در انتظار تأیید