سازمان ملل متحد

ای هم وطن به فکر کودکان کارتن خواب باش

نویسنده: شهرزاد
دیدن همه امضاها
۲۷۳ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در مقابل جمهوری دزد وجنایت کار سکوت نکنیم تا کشور را کامل نبخشیدند به خود بیاییم. هر بی حرکتی یعنی پوچی ومرگ بهتر بگویم مسخ شده.
بپا خیزید. ای هم وطن نترس. به فکر کودکان کارتن خواب باش که مورد  تجاوز جنسی وجانی قرار میگیرند. روزها گرسنه وتشنه سر بر زمین سخت میگدارند.
هموطن برخیز!
ای ایرانی فرزندت وطننت در شرف نابودی است. بپا خیزید ای هم وطن. وطن در خطر است.

به روز شده‌ها

۴ ماه قبل

14-09-2020 18:31:58

دادخواست چاپ شد

۴ ماه قبل

17-09-2020 01:54:53

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۴ ماه قبل

16-09-2020 22:14:15

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 246 حامی
  • 27 در انتظار تأیید