تصويب قانون حمايت از حيوانات بى پناه

نویسنده: Ali Kooraei
دیدن همه امضاها
۳۳۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

امروزه در ايران شاهد كشتار وحشيانه حيوانات (سگ و گربه) توسط شهردارى هاى استانها و شهرهاى ايران هستيم. همچنين بسيارى از موارد حيوان آزارى توسط بعضى افراد صورت ميگيرد كه به دليل نبود قانون، شاهد هر نوع رفتار بيرحمانه از سوى اين نهاد و افراد هستيم.
ما امضا کنندگان این دادخواست خواهان تصویب قانون حمایت از حیوانات هستیم.

به روز شده‌ها

۲ هفته قبل

14-09-2020 18:01:12

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

16-09-2020 21:34:06

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ هفته قبل

15-09-2020 22:38:41

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ هفته قبل

15-09-2020 20:18:21

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 305 حامی
  • 34 در انتظار تأیید