عوامل اعدام غیر قانونی نوید افکاری را به مجازات برسانید

نویسنده: دریا قربانی
دیدن همه امضاها
۴۸۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

اقای نوید افکاری ذر تاریخ 22 شهریور 99 اعدام شدند
اجرای حکم اقای نوید افکاری خلاف قوانین اساسی کشور بود از جمله:
پرونده ی امنیتی نوید افکاری هنوز بسته نشده بود
در ماه حرام محرم نوید اعدام شد
و خانواده مقتول برای اجرای حکم حضور نداشتند
و اجازه ی ملاقات اخر به نوید داده نشد
علاوه بر تمامی موارد غیر قانونی دراجرای حکم
در اثبات اتهام و اعلام حکم هم مدارک و شواهد کافی نبوده است
اقای نوید افکاری نیز اعلام کرد که زیر شکنجه وتهدید ها مجبور به اعتراف شده است و اعتراف خود را پس گرفت و شاهدی به نام سعید ارجمند دشتکی که مجبور به شهادت شده بود شهادت خود را نیز پس گرفت
ما امضا کنندگان این دادخواست اعدام غیر قانونی و نا عادلانه آقای نوید افکاری را به شدت محکوم میکنیم و خواستار آن هستیم قاضی ها ، بازجویان، ماموران شکنجه ،بازجو خبرنگارها و وکیل تسخیری اقای افکاری و تمام افرادی که در این اعدام غیر قانونی نقش و شراکت داشتند به قانون و عدالت و دادگاهی بی طرف سپرده شوند علاوه بر روشن شدن حقیقت در مورد اتهام های واهی و وارده بر اقای نوید افکاری ،
اتهام های افراد نامبرده شده نیز روشن شود و به مجازات اعمال غیر قانونی و غیر انسانی خود برسند

به روز شده‌ها

۸ ماه قبل

14-09-2020 17:56:07

دادخواست چاپ شد

۸ ماه قبل

15-09-2020 13:00:33

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۸ ماه قبل

14-09-2020 22:08:13

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۸ ماه قبل

14-09-2020 20:44:46

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 360 حامی
  • 125 در انتظار تأیید