دخالت در پرونده متجاوزان متوقف شود

نویسنده: شبنم قربانی
دیدن همه امضاها
۳۹۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

در سال های اخیر افرادی از جمله سعید طوسی و سلمان خدادی با ارائه اسنادی متهم به تجاوز شدند و شکایت رسمی از آن ها شد امااین افراد به خاطر وابستگی به حکومت و اعمال نفوذ بر پرنده ی آن ها بدون طی روند منصفانه قضایی رفع اتهام شدند یا با تخفیف های شدید در مجازات و اتهام ها رو به رو شدند وپرونده ی آن ها بسته شد.
حتی شاکیان و افرادی که در این مورد افشاگری واطلاع رسانی کرده اند به اتهام موهوم امنیتی تشویش اذهان عمومی رو به رو و تهدید شده اند.
و یکی از قربانیان و شاکیان به نام زهرا نوید پور به طرز مشکوکی به قتل رسید.
ما امضا کنند این دادخواست خواستار آن هستیم که حکومت از اعمال نفوذ بر پرونده ی این اشخاص دست بردارد و دادگاهی منصفانه و قانونی برای متجاوز های وابسته به حکومت تشکیل شود و به دلیل برهم زدن امنیت جامعه حقایق وابعاد تاریک پرونده ی آن ها نیز روشن شود.
و حکمی قانونی و بیطرفانه در مورد اتهام هایشان اجرا شود

به روز شده‌ها

۶ ماه قبل

03-11-2020 18:04:57

دادخواست چاپ شد

۸ ماه قبل

20-09-2020 15:41:46

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۸ ماه قبل

17-09-2020 00:17:57

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۸ ماه قبل

16-09-2020 21:12:58

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 363 حامی
  • 36 در انتظار تأیید