خواهان رسیدگی به خشونت هانسبت به کودکان هستیم

نویسنده: حسین اسماعیلی
دیدن همه امضاها
۳۱۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

چندی پیش فیلمی درمورد رفتارناشایست باکودک اوتیسمی درفضای مجازی پخش شد،دست به دست شدن فیلمی کوتاه از تنبیه فیزیکی کودک توسط پرستاری که دوپدرومادرشاغل برای فرزندشان گرفته بودن باعث ایجاد واکنش شدیدمردم نسبت به این موضوع شد. مادروپدراین کودک ازاینکه برای فرزندشان پرستارگرفته اند تازمانیکه منزل نیستند ازفرزندشان پرستاری کند خیالشان راحت بود ولی زمانیکه کبودی روی صورت وبدن فرزندشان رامشاهده کردند تصمیم گرفتندیک دوربین مخفی درخانه خودنصب کنندکه بااین صحنه دلخراش که دل هربیننده ای رابه درد می آورد مواجه شدند،پدرومادراین کودک به مراکزبه زیستی وهرجایی که توانستند شکایت برده اندوخواستار محاکمه این پرستاران که باکودکان باخشونت رفتارمیکنند هستند مامردم نیزخواهان رسیدگی به این معظل اجتماعی وخانمانسوزهستیم تادیگرشاهداینگونه خشونت های وحشیانه نسبت به کودکان نباشیم
فیلم مربوطه راخانواده‌ ی این کودک اوتیستیک، به امید کمک به وضعیت فرزندشان ودیگرفرزندان پخش کرده‌اند اما معاون سازمان بهزیستی عنوان کرده که هدف رسانه‌های بیگانه از پخش این گونه فیلم‌ها، خدشه‌دار کردن خدمات جمهوری اسلامی به معلولان است. حسین نحوی‌نژاد گفته که علت عدم انتشار این اقدامات در زمان وقوع، “جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تشویش اذهان عمومی” است.سازمان بهزیستی می‌گوید کتک زدن کودکان مبتلا به اوتیسم در آسایشگاه ها، موضوع تازه‌ای نیست و کارکنان خاطی اخراج شده‌اند. والدین بچه‌ها می‌پرسند مسئولیت بهزیستی در این مراکز چیست

لینک به فیلم رفتار ناشایست با کودک اوتیسمی:
https://www.instagram.com/tv/CE_HtfJjEFm/?igshid=1ieldqxlrdzms

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

14-09-2020 18:03:56

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

20-09-2020 14:15:04

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

18-09-2020 04:57:56

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

17-09-2020 23:19:06

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 286 حامی
  • 32 در انتظار تأیید