مزارشان کجاست؟

نویسنده: رعنا
دیدن همه امضاها
۳۱۶ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

ما بار ها و بارها گفته ایم که با اعدام مخالفیم و این مخالفت را هم بیانی و هم عملی نشان داده ایم؛ اما نزدیک به دو سال پیش جمهوری اسلامی لقمان و زانیار مرادی و رامین حسین پناهی را اعدام کرد. این کارزار ضمن یاد آوری این واقعه سوزناک و ضمن محکوم شمردن اعدام می خواهد بداند مزار لقمان و زانیار و رامین کجاست. لطفا صدای مادران داغ دیده باشید
#مزارشان_كجاست

به روز شده‌ها

۳ هفته قبل

10-09-2020 18:54:14

دادخواست چاپ شد

۲ هفته قبل

14-09-2020 01:27:27

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ هفته قبل

11-09-2020 03:49:15

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ هفته قبل

10-09-2020 21:45:56

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 286 حامی
  • 30 در انتظار تأیید