رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران

نسرین ستوده باید فوری آزاد شود 

نویسنده: جمعی از فعالان حقوق بشر
دیدن همه امضاها
۹۸۴ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

وضع جسمانیِ نسرین ستوده در زندان اوین بسیار وخیم است. وزن او به شدت کم شده و فشار خونش در نوسان شدید است. اعتصاب غذای نسرین ستوده، در اعتراض به برخوردهای فراقانونیِ بازجویان و زندان‌بانان، کماکان ادامه دارد. او به نبود امکاناتِ بهداشتی، غذای نامناسب، و ناامنی ناشی از شیوع کرونا در زندان معترض است. نسرین ستوده مشمول مرخصی و حتا آزادی مشروط است اما مقامات زندان قصد تنبیه و انتقام‌گیریِ بیشتر دارند و مطالبات او را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

  • ما بی‌اعتناییِ مقامات زندان به خواسته‌های برحق نسرین ستوده را محکوم می‌کنیم.
  • ما فشار روانی بر خانواده‌ی نسرین ستوده را محکوم می‌کنیم.
  • ما خواهان آزادی بی‌قیدوشرط نسرین ستوده هستیم.

۸ شهریور ۱۳۹۹

#نسرین_ستوده

#FREENASRIN

به روز شده‌ها

۱ ماه قبل

29-08-2020 18:10:17

دادخواست چاپ شد

۴ هفته قبل

06-09-2020 15:17:11

500 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

30-08-2020 11:28:34

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

30-08-2020 00:55:08

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ ماه قبل

29-08-2020 23:28:21

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 543 حامی
  • 441 در انتظار تأیید