خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه ‌قضاییه

کمیته امداد محل دزدی اموال مردم است

نویسنده: رحیم افشاردوست
دیدن همه امضاها
۳۱۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

مانند اکثر نهادهای جمهوری اسلامی کمیته امداد دارای مفاسد بسیاری است و پول و اموالی که باید به صاحبان حق و اقشار ضعیف جامعه برسد صرف فساد کارمندان و روسای فاسد کمیته امدادمی شود ما خواهان برگشت این حقوق از سوی اشخاص فاسد به مردم هستیم و میخواهیم این نهاد تحت حسابرسی و نظارت دقیق قرار گیرد

به روز شده‌ها

۲ سال قبل

19-08-2020 17:06:03

دادخواست چاپ شد

۲ سال قبل

23-08-2020 22:15:18

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

20-08-2020 03:17:53

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ سال قبل

19-08-2020 22:37:38

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 298 حامی
  • 13 در انتظار تأیید