خطاب به آگاهی و اراده عمومی

«باران» را از مرگ نجات دهیم

نویسنده: امضا محفوظ
دیدن همه امضاها
۳۵۴ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

«باران» نام بچه شامپانزه‌ی ۳ ساله‌ای است که مادر ندارد و از محیطِ طبیعی زیست خود جدا افتاده است. هم‌اکنون زندگی او در معرض خطر است اما مقامات سازمان حفاظتِ محیط زیست ایران برای انتقال این طفل به یک محیط مناسب مانع‌ می‌تراشند و مجوز صادر نمی‌کنند. کودکان شامپانزه به طور طبیعی باید شش سال اولِ زندگی خود را در کنار مادر و در یک محیط طبیعی زندگی کنند تا امکان ادامه‌ی حیات داشته‌باشند.

«باران» پس از تولدِ زودهنگام، به علت نبودِ امکانات لازمِ پرستاری در باغ وحش، برای مراقبتِ خانگی در اختیار آقای دکتر ایمان معماریان قرار گرفت.  تنها تماسِ روانی و عاطفیِ این طفل طی این سه سال با همین دامپزشکِ نیکوکار بوده‌است. اما به تازگی به دلیل احتمالِ سرایتِ بیماری کرونا، به دستور سازمان محیط زیست، باران به قفسی در باغ وحش اِرَم در نزدیکی تهران بازگردانده‌ شده. دکتر معماریان برای حفظ جان باران، روزهای مدید در کنار او در قفس به سر برده‌است. سلامت خود این دامپزشک نیز در چنین شرایطی در معرض خطر است.

دکتر معماریان در نامه‌ای به اداره کل دامپزشکی استان تهران به تاریخ ۱۲ مرداد ۹۹ نوشته است، «از سال ۹۶ برای نجات جان یک بچه شامپانزده ماده (باران) که در باغ وحش ارم نارس متولد شده مجبور به مراقبت ۲۴ ساعته شدم تا امروز که ۳ ساله است و همچنان تا ۶ سالگی نیاز به مراقبت دارد و به دلیل تولد نارس از گروه پرخاشگر شامپانزه‌های ارم جدا افتاد و اگر به گروه برگردد به عنوان یک غریبه قطعاً جان خود را از دست می‌دهد

اداره دامپزشکی تهران از اداره کل حفاظت محیط زیست تهران خواسته که اجازه خروج «باران» از باغ وحش ارم صادر شود. مجتمع ورزشی و تفریحی باغِ ارم نیز در دو نامه خواستار آن شده که «باران» برای ادامه زندگی به محیط مناسب در خارج از کشور منتقل شود.

زندگی در قفس بدون مادر و بدون سرپرست دایم برای «باران» خطر مرگ در بر دارد. این حق اوست که در محیطی کنار هم‌نوع‌های خود به شکل اجتماعی زندگی کند و اگر این امکان در ایران نباشد به خارج از کشور انتقال یابد. ما امضاکنندگان این دادخواست، در دفاع از حقوق حیوانات و حق زندگیِ باران، این طفل ۳ ساله، از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست می‌خواهیم هرچه زودتر نسبت به انتقال این شامپانزه‌ی تنها و بی‌دفاع به محیطی مناسب برای رشد او در داخل یا خارج از کشور اقدام کنند.

#نجات_باران

#نجات_باران_از_قفس

به روز شده‌ها

۸ ماه قبل

18-08-2020 17:54:16

دادخواست چاپ شد

۸ ماه قبل

21-08-2020 11:31:36

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۸ ماه قبل

19-08-2020 01:28:16

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۸ ماه قبل

18-08-2020 22:06:33

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 323 حامی
  • 31 در انتظار تأیید