مراجع رسیدگی کننده دادگستری بین المللی، دیوان لاهه و دبیر کل سازمان ملل متحد 

فروش و واگذاری مال غیر و خلع ید مردمِ یک کشور از حقوق و دارایی‌های خود بدون اطلاع آنها

نویسنده: یلدا راوی  
دیدن همه امضاها
۵۳۹ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

ایران‌فروشی و واگذاری قسمت‌های مهم و استراتژیک خاک ایران مانند دریا، جنگل‌ها، جزیره‌ها و … به بیگانگان، بدون اطلاع مالکان واقعیِ کشور که همانا مردم میباشند، جنایت علیه همان مردم به شمار می‌آید.

طبق قانون، فروش مال غیر و دخل و تصرف در اموال مردم، بدون مشورت و اطلاع آنها، مساوی است با خلع ید مردم از حقوق حقه‌ی خود و تجاوز به دارایی‌هایشان، که همانا وجب به وجب خاک ایران می‌باشد. این عمل خیانت در امانت از طرف حکومت و دولت وقت است که عین جنایت علیه مردم یک کشور محسوب می‌شود.

به روز شده‌ها

۳ سال قبل

10-08-2020 18:33:02

دادخواست چاپ شد

۳ سال قبل

31-07-2020 14:56:04

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ سال قبل

31-07-2020 00:27:12

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ سال قبل

30-07-2020 22:36:16

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 454 حامی
  • 85 در انتظار تأیید