نهادها و سازمان‌های حقوق بشری

نگذاریم سِودا فرد، پناهنده/پناهجوی سیاسی، از آلمان دیپورت شود

نویسنده: رضا راستار
دیدن همه امضاها
۵۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

????لطفاً صدای سِودا فرد باشید! او یک پناهنده/پناهجوی سیاسی است چون صدای ما بوده است! پس از دو سال در آلمان و در حال مداوای پزشکی آسیبهای متحمل شده در اثر شکنجه در ایران، هم اکنون او در شرف دیپورت شدن از آلمان به ایران است! در ایران مطمئناً زندان و شکنجه و احتمالاً محکوم به اعدام خواهد شد، چون برای حقوق ما صلح‌آمیز اعتراض کرده است! با اعتراض به دولت آلمان و درخواست کمک و مداخله مجامع بین‌المللی حقوق پناهجویان نگذاریم سودا فرد دیپورت شود!????
#سودا_فرد
#پناهندگی_برای_سودا_فرد
#سودا_فرد_را_دیپورت_نکنید
#پناهندگان_سیاسی_ایرانی

اطلاعات بیشتر:

 

به روز شده‌ها

۹ ماه قبل

18-07-2020 19:28:32

دادخواست چاپ شد

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 17 حامی
  • 34 در انتظار تأیید