خطاب به آگاهی و اراده عمومی

دادخواهی برای خون خواهران و برادرانم

نویسنده: مظاهر فاتحی پیکانی
دیدن همه امضاها
۳۸۵ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

من مظاهر فاتحی پیکانی، یک جوان ایرانی، دادخواهِ خون خواهران و برادرانم هستم؛ فرشتگانی که هیچگاه معنی واژه‌ی «آزادی» را تجربه نکردند.

من دادخواه خون جوانان وطن هستم. من دادخواه خون جوانان سال ۸۸ هستم.
من دادخواه خون پویا بختیاری‌ها و ندا آقاسلطان‌ها هستم.

بی هیچ واژه‌ی بزرگ و زیبایی میگویم من دادخواه خون فرزندانی هستم که تا ابد مادران و پدرانشان رنگ سیاه را از تن در نخواهند آورد مگر روز دادگاهی شدنِ سران رژیم نامشروع ج. ا.

من امروز پاسخ میخواهم:
چرا پویاها کشته شدند؟
جرم‌شان چه بود ؟
مگر آزادی بیان نیست؟
مگر آنان انسان نبودند؟

من را یاری کنید، اینجا ایران است، اگر یکی نشویم یکی یکی خواهیم مُرد!
مرا یاری کنید!

مظاهر فاتحی پیکانی

به روز شده‌ها

۳ سال قبل

02-08-2020 18:23:19

دادخواست چاپ شد

۳ سال قبل

05-08-2020 12:31:01

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ سال قبل

04-08-2020 00:23:57

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ سال قبل

03-08-2020 21:23:36

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 339 حامی
  • 46 در انتظار تأیید