از ورود شیرابه پسماند کرمانشاه به رودخانه قره سو جلوگیری کنید

نویسنده: پژمان کریمی
دیدن همه امضاها
۳۷۸ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه با مدیریت هایده شیرزادی در منطقه درود فرامان کرمانشاه علاوه بر اینکه با بوی بد پسماند و دپوی زباله زندگی را برای مردم منطقه ناممکن کرده، به تزریق صدها لیتر شیرابه پسماند به صورت روزانه داخل رودخانه قره سو کرمانشاه میپردازد. با توجه به روابط قوی ایشان در سطح مدیریتی استان، صدای مردم هم به جایی نمیرسد.

درخواست ما این است که مکان این کارخانه از منطقه درود فرامان تغییر کرده یا حداقل سازمان محیط زیست از ورود شیرابه پسماند شهری این کارخانه به داخل قره سو جلوگیری نموده و مسئول این فاجعه را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

به روز شده‌ها

۳ سال قبل

02-08-2020 01:09:38

دادخواست چاپ شد

۳ سال قبل

05-08-2020 00:39:27

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ سال قبل

04-08-2020 00:42:15

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۳ سال قبل

03-08-2020 22:06:58

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 342 حامی
  • 36 در انتظار تأیید