پیام ما به مقامات ایران این است: #اعدام_نکنید

جمهوری اسلامی رسماً تبدیل به جمهوری اعدام شده‌است. به خودی و غیرخودی رحم نمی‌کند: از معترض به گرانی بنزین تا شهروند عادی‌ای که مشروب بخورد، … ادامه خواندن پیام ما به مقامات ایران این است: #اعدام_نکنید