خطاب به آگاهی و اراده عمومی

درخواست استیضاح و عزل حسن روحانی

نویسنده: وحید مرادی
دیدن همه امضاها
۳۰۱ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

به دلیل ناتوانی و بی‌تدبیری حسن روحانی و سایر اعضای دولت وی در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فساد که زمینه‌ساز مشکلات فراوانی است در اوضاع معیشتی، گسترش فقر، ناتوانی، و نداشتن سیاستی برای کنترل بیماری کرونا ــ که موجب شده ایران بعد از کشور هندوستان دومین میزان مبتلا و مرگ در اثر کرونا در آسیا را داشته باشد ــ و گسترش تورم در تمام زمینه‌ها و فقط دادن شعارهای توخالی، خواستار استیضاح و عزل وی هستیم.

به روز شده‌ها

۲ ماه قبل

27-07-2020 18:28:15

دادخواست چاپ شد

۲ ماه قبل

30-07-2020 18:44:22

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

28-07-2020 02:12:18

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۲ ماه قبل

27-07-2020 23:12:05

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

تازه‌ترین دادخواست‌ها

  • 264 حامی
  • 37 در انتظار تأیید