موضوع

نه به انتقال آب کارون

قرار با تونلی به اسم بهشت آباد آب سرچشمه های کارون به چند استان منتقل کنند که این حجم آب باعث نابودی کارون خواهد شد و محیط زیست جنوب غرب به نابودی خواهد رفت و تمام قوانین داخلی و بین المللی با این طرح انتقال آب بین حوضه ای مخالفند ولی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه با پشت کردن به قانون این کار انجام می دهد .

0Comments:

۱ نظر

  1. دوست محیط زیست

    با هرکاری که باعث آسیب به محیط زیست و تغییر اکوسیستم شود مخالفیم

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط