موضوع

صلح جهانی

کشورهایی در دنیا در حال افزایش کارخانه های اسلحه سازی ( که فقط برای کشتار انسانها بکار می رود)و
همچنین افزایش پایگاه های نظامی در جهان هستند
هیچ کدام از انبیاء وپیامبران الهی موافق جنگ نبوده اند

0Comments:

2 نظر

 1. داریوش

  «هیچ کدام از انبیاء وپیامبران الهی موافق جنگ نبوده اند» _ چه سخن یاوه‌ای! غزوات پیامبر اسلام از مهمترین رویدادهای تاریخ صدر اسلام است و البته فتوحات نظامی بعدی ماورای صحرای حجاز.

  • داریوش م, در پاسخ بهداریوش

   اولا همه جنگ ها برسر قدرت بوده و هست
   دوما پیامبر اسلام تا قبل از تشکیل حکومت جنگی نداشته اند
   سوما بعد از تشکیل حکومت شروع کننده جنگ نبوده و جنگ ها وغزواتشان حالت دفاعی بوده
   چهارماٌ بعد از فوت پیامبر اسلام جنگ ها و فتوحات اسلام زیر نظر معصومین نبوده است.

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط