موضوع

صلح جهانی

کشورهایی در دنیا در حال افزایش کارخانه های اسلحه سازی ( که فقط برای کشتار انسانها بکار می رود)و
همچنین افزایش پایگاه های نظامی در جهان هستند
هیچ کدام از انبیاء وپیامبران الهی موافق جنگ نبوده اند

0Comments:

۱ نظر

  1. داریوش

    «هیچ کدام از انبیاء وپیامبران الهی موافق جنگ نبوده اند» _ چه سخن یاوه‌ای! غزوات پیامبر اسلام از مهمترین رویدادهای تاریخ صدر اسلام است و البته فتوحات نظامی بعدی ماورای صحرای حجاز.

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط