موضوع

مبارزه با فساد و فقر و فحشا

درود من یک زن هستم و در این جامعه به ظاهر اسلامی هیچ حقی ندارم و باید مورد ظلم و ستم قرار بگیرم. آیا درسته؟ آیا حقمه؟ اگه از جامعه کمک بخواهم هیچ‌کس کمک نمی‌کنه.

0Comments:

نظرتان را بنویسید

دادخواست‌های مرتبط