موضوع

مبارزه با فساد و فقر و فحشا

درود من یک زن هستم و در این جامعه به ظاهر اسلامی هیچ حقی ندارم و باید مورد ظلم و ستم قرار بگیرم. آیا درسته؟ آیا حقمه؟ اگه از جامعه کمک بخواهم هیچ‌کس کمک نمی‌کنه.

0Comments:

۱ نظر

  1. موردظلم واقع شدن که حقی ازحقوق انسان نیست؛مبارزه برای رهایی اززیریوغ ستم وستمکار،حقی ازحقوق انسان است.همه درمقابل همدیگروظیفه مندندوبایدهرگاه ظلمی به همنوعی میشود،به هرصورت ممکن بدفاع ازحق ضییع شده انسان وهمنوع خودبه پاخاست؛سکوت دربرابرظالمان وستمگران،همراهی باظالمان است.

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط