تصمیم‌گیرنده: فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی