تصمیم‌گیرنده: دولت‌های کانادا، سوئد، افغانستان، اوکراین، آلمان و انگلستان، سازمان بین‌المللی هوانوردی، دیوان بین‌المللی دادگستری و سران سایر کشورها