تصمیم‌گیرنده: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا