تصمیم‌گیرنده: جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا