تصمیم‌گیرنده: میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل