درباره ما

ایده سایت دادخواست در “تریبون زمانه” شکل گرفته است. تریبون زمانه یک مجمع رسانه‌ای شهروندی است که “زمانه” به آن سامان داده است.

فراوانی فراخوان‌ها، نامه‌های جمعی و مطالبی با محتوای دادخواهی که در “تریبون زمانه” منتشر می‌شوند، انگیزه ایجاد سرویسی ویژه را ایجاد کرد که نوشتن اطلاعیه‌ها و دادخواست‌های جمعی را آسانتر کند و به نتیجه‌مندی آنها یاری رساند. در این مورد ما هم به تجربه‌های عریضه‌نویسی در میان ایرانیان توجه داشته‌ایم و هم به سایت‌هایی چون Change.org.

نسخه نخست سایت دادخواست پیوست به “تریبون زمانه” بود. نسخه جدید مستقل است. سایت دادخواست، ابتکار “زمانه” است، اما به همگان تعلق دارد، به هر کس که جویای پلاتفرمی برای طرح دادخواهی است.

به “دادخواست” کمک کنید

سایت دادخواست به منظور استوار شدن و تبدیل به یک سایت مستقل مرجع برای نشر اطلاعیه‌ها و دادخواست‌های جمعی به کمک شما نیاز دارد. در درجه نخست خواهش می‌کنیم این سایت را به همگان معرفی کنید و اگر اشکالی می‌بینید و پیشنهادی برای بهبود آن دارید، با ما در میان بگذارید. ایمیل ما:

info@daadkhast.org

نیاز سایت دادخواست به همکاری داوطلبانه شما

اگر روزنامه‌نگار یا پژوهشگر در زمینه امور اجتماعی و سیاسی هستید، و در ویرایش متن و بررسی داده‌ها (fact-checking) تجربه دارید، اگر حقوق‌دان هستید و می‌توانید با دادن مشورت حقوقی و بررسی دادخواست‌ها از نظرتقریر حقوقی بهتر متن‌ها به نویسندگان آنها یاری رسانید و همچنین اگر می‌توانید در امر ترجمه اطلاعیه‌ها و نامه‌هایی که مخاطبان آن نهادهای بین‌المللی هستند کمک کنید، همکاری شما برای ما بسیار مغتنم است. با ما لطفا تماس بگیرید.

امنیت داده‌ها و رعایت حریم شخصی

زمانه به پیروی از مقررات پایه‌ای لازم الاجرا در اتحادیه اروپا (GDPR) توجه اکید به حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران دارد. اطلاعاتی که کاربران در اختیار ما می‌گذارند در اختیار هیچ فرد یا نهاد دیگری قرار نمی‌گیرد.